Straf­recht

Mook Advoc­atuur en Medi­ation staat al vele jaren cliënten bij die in aan­raking zijn gekomen met justitie. Kwal­iteit en klant­gerich­theid staan voorop.

Er wordt op zor­gvuldige wijze aan­dacht gegeven aan uw zaak. Uw belang staat immers voorop.

Uw belangen worden behartigd bij de Polit­ierechter en de Meer­voudige Kamer. Ook in hoger beroep staat Mook Advoc­atuur en Medi­ation voor u klaar.