Familie­recht

Handige Documenten

Het familie­recht is een veelom­vattend en ingewikkeld recht­s­terrein. Bij Mook Advoc­atuur en Medi­ation kunt u terecht voor zaken met betrekking tot:

  • voogdij/​gezag
  • ouderschap/​erkenning
  • ali­mentatie
  • omgang
  • ouder­schapsplan
  • onder­toe­zicht­s­telling en uithuisplaatsing
  • uitleg van huwel­ijkse voor­waarden en ingewikkelde verdelingen
  • echt­scheiding en onderneming