Echt­scheiding

Handige Documenten

Medi­ation

Onder begel­eiding van een deskundige mediator maakt u samen afspraken over de afwikkeling van uw echt­scheiding. Daarbij krijgt u onpartijdige en deskundige informatie over alle onder­werpen die bij een scheiding aan de orde kunnen komen. Wilt u meer weten over medi­ation?

Mook Advoc­atuur is aangesloten bij de Vereniging van Fam­ilierechtad­vocaten en Scheidings­me­di­ators (vFas) en bij het Neder­lands Medi­ation­in­stituut (NMI).

Echtscheiding­s­pro­cedure

U kunt natuurlijk ook voor een eigen advocaat kiezen. Mook Advoc­atuur en Medi­ation heeft veel ervaring en kennis op het gebied van familie(proces)recht.

Ook als het moeilijk gaat wordt doel­matig en oplossings­gericht gewerkt om de kosten zo laag mogelijk te houden. Door het voeren van onder­han­delingen met (de advocaat van) de andere partij worden lang­durige pro­cedures vaak voorkomen. Uw belang staat daarbij voorop.

vFAS_logojpgnmi