Rechts­terreinen

Het kantoor heeft zich gespe­cial­iseerd op een aantal rechts­ge­bieden en op het gebied van medi­ation. Het streven van het kantoor is gericht op het

ver­lenen van diensten met een hoge kwal­iteit tegen scherpe prijzen. Uw belangen staan voorop!