Medi­ation

Medi­ation is een altern­atieve manier om geschillen op te lossen. Onder deskundige begel­eiding van een onpartijdige mediator zoekt u samen naar een bij u passende oplossing voor de gerezen prob­lemen. De mediator is tevens advocaat en kan u adviseren op jur­idisch gebied. In principe lenen alle grote en kleine con­flicten zich voor Medi­ation. Vooral op het gebied van het familie­recht is Medi­ation een goede keuze. 

Bij een echt­scheiding zijn vaak kinderen bet­rokken. Voor het welzijn van de kinderen is het van groot belang dat hun ouders geen slepende con­flicten met elkaar hebben. Medi­ation is erop gericht deze slepende con­flicten te voorkomen door in een zo vroeg mogelijk stadium heldere afspraken te maken over de invulling van het ouder­schap na de echtscheiding.

Andere voor­delen van Medi­ation zijn

  • Snellere oplossing
  • Medi­ation neemt over het algemeen veel minder tijd in beslag dan een pro­cedure bij de rechtbank waarbij meerdere advocaten zijn betrokken;
  • Minder con­flicten: Met name in fam­iliezaken waarbij kinderen zijn bet­rokken is het van groot belang dat partijen zowel tijdens als na de afloop van de echt­scheiding contact met elkaar kunnen blijven houden zonder ruzies. De relatie met uw partner kunt u ver­breken maar als ouder zult u altijd met elkaar te maken blijven houden. Het is voor een gezonde ontwikkeling van de kinderen heel belan­grijk dat ouders elkaar respecteren.

De afwikkeling van het con­flict in eigen hand houden

Niet de mediator, de advocaat of de rechter bepaalt wat u met elkaar afspreekt. Dat doet u zelf, samen met de ander natuurlijk.

Maatwerk

Een gerechtelijke pro­cedure richt zich op de jur­idische aspecten van een con­flict. De jur­idische aspecten vormen maar een deel van de werkelijkheid. In de Medi­ation kan een oplossing worden gezocht voor alles wat met het con­flict te maken heeft.

Kosten

De kosten van de Medi­ation zijn over het algemeen veel lager dan de kosten van een jur­idische procedure.